Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SZKOLE w związku z wystąpieniem COVID-19

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSKTWA-COVID-19

PROCEDURA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA COVID U DZIECKA

PROCEDURY PRZYJŚCIA DO ŚWIETLICY

PROCEDURA ZAJĘĆ W SALI GIMNASTYCZNEJ

PROCEDURY ŚWIETLICOWE

INFORMACJA DLA RODZICÓW

OŚWIADCZENIE RODZICÓW -zał 1.