Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO:

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017r
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017r
Ferie zimowe 22 stycznia -04.lutego 2018r
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca- 03 kwietnia 2018r
Koniec roku szkolnego 22 czerwca 2018 r
Dodatkowe dni wolne od zajęć 2- 3 listopada 2017r

2 stycznia 2018r

30 kwietnia 2018r

2 maja  2018r

4 maja 2018r

1 czerwca 2018r