Superświetlik

Zasady przyznawania tytułu „SUPERŚWIETLIKA”
 
 
   Superświetlik:
Używa zwrotów grzecznościowych.
Jest uprzejmy wobec innych.
Słucha innych nie przerywając im.
Chętnie pomaga kolegom.
Umie współpracować z kolegami.
Jest aktywny na zajęciach.
Dba o zabawki i sprzęty świetlicowe.
zawsze sprząta po skończonej zabawie.
 
 
Rok szkolny 2016/2017 już za nami. Podsumowaniu tego roku towarzyszy wybór Superświetlika roku. Do tego tytułu nominowane były wszystkie dzieci, które choć raz zdobyły miano Superświetlika miesiąca.
Ostatecznie wybrano trzech, a raczej trzy wspaniałe:
1. Ania Lefelbajn IIIe
2. Wiktoria Ziółkowska IIIc
3. Martyna Żółtowska IIe
 
Gratulujemy! Jesteście najlepsze!!!