Gramatyka i recykling

Nakrętki żółtego koloru znalazły zastosowanie na kolejnej lekcji języka polskiego łaczącej recykling z gramatyką. Dziś klasa 5c na języku polskim układała zdania złożone współrzędnie dopasowując spójniki zapisane na nakrętkach do wylosowanych zdań, wyodrębniała zdania składowe i wskazywała odpowiedni wykres oraz typ zdania. Wylosowani do wykonania zadań uczniowie mogli liczyć na ocenę koleżeńską. Po lekcji uczniowie zapytani o cel takiej lekcji odpowiedzieli, że wiedzą po niej jak poprawnie układać zdania złożone współrzędnie oraz z pewnością nie popełnią już błędu rozpoczynania zdań od spójników.