Po co komu wolontariat?

Nasze uczennice: Marta Laskowska z kl. 7d oraz Alicja Klach i Kamila Kurkowska z kl. 7e wzięły dziś udział w konferencji zorganizowanej w Ratuszu Staromiejskim przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu: „Po co komu wolontariat?”. Dziewczęta usłyszały o różnych formach wolontariatu, w które można się zaangażować na terenie naszego miasta. Dowiedziały się, że poprzez niesienie bezinteresownej pomocy innym człowiek „wzbudza w sobie osobę ludzką”, nabywa kompetencje społeczne oraz dostrzega i uwrażliwia się na potrzeby innych. Człowiek staje się bardziej człowiekiem – gdyż dojrzewa w miłości do drugiego człowieka. Nie jest zatem ważne tylko to co zewnętrzne, ale również to co jest w nas, to kim się stajemy, gdy dajemy innym to, co mamy najcenniejsze – swój czas.

Anna Mulańska