Dzień Mamy i Taty w SP 21

24.05.2018r. odbył się występ z okazji Dnia Mamy i zbliżającego się Dnia Taty . Uczniowie z klas : 1 c i 2 c słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza, a także za mądrość i ojcowski autorytet. Dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne. Wszyscy z uwagą i podziwem obejrzeli program słowno-muzyczny, otrzymaliśmy od widzów wielki aplauz.

Wiśniewska Małgorzata, Katarzyna Pytlarczyk