Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem- zajęcia z przyrody w klasie 4c.

21 września 2018r., w piękny jeszcze letni dzień uczniowie klasy IVc pod opieką p. Joanny Belewicz wyposażeni w przyrządy oraz pomoce przyrodnika, wybrali się na lekcje w teren. Uczniowie mieli okazję przeprowadzać obserwacje za pomocą lupy, notować swoje spostrzeżenia dotyczące obserwowanych obiektów. Kształtowaliśmy również praktyczne umiejętności wyznaczania kierunków geograficznych za pomocą kompasu i za pomocą znaków pochodzących wprost z przyrody np. mech na drzewach i kamieniach rośnie z reguły po północnej stronie. Zajęcia przeprowadzone w terenie były doskonałą okazją do zwrócenia uwagi uczniów na składniki ożywione i nieożywione przyrody.Dzieci z zainteresowaniem i radością poznawały przyrodę poza szkołą.

Joanna Belewicz