Ciekawa biologia

W jakich produktach spożywczych znajduje się skrobia a gdzie są tłuszcze? Nad tymi pytaniami problemowymi zastanawiali się uczniowie Pani Joanny Belewicz z klasy 7c.
Aby wykryć obecność skrobi i tłuszczu uczniowie przeprowadzali doświadczenia biologiczne. Doświadczenia bardzo zaciekawiły uczniów, byli zainteresowani tym za chwilę będą wykrywać i czy ich hipotezy się potwierdzą? W czasie zajęć praktycznych uczniowie powtórzyli etapy metody naukowej, wiedzą już co to jest próba badawcza i próba kontrolna😊 Poszerzyli wiedzę na temat wybranych składników odżywczych. Na podstawie wyników badań i obserwacji sformułowali wnioski.

Jednym z doświadczeń, podczas którego nie obyło się bez dużej dawki śmiechu było badanie działania enzymów zawartych w ślinie na skrobię. Jedna z uczennic była poważnie zniesmaczona patrząc jak kolega produkuje i dostarcza własną ślinę na potrzeby doświadczenia😊

Nauczyciel Biologii

Joanna Belewicz