Program

Chcesz być w temacie? Klimat to temat!
Szukasz rzetelnych informacji dotyczących zmiany klimatu? Zależy Ci na angażowaniu młodzieży w interesujące działania dotyczące aktualnych wydarzeń?
W grudniu w Polsce odbędzie się Szczyt klimatyczny ONZ. Zapisz się do programu Klimat to temat! i wspólnie z młodzieżą realizuj działania edukacyjne na rzecz klimatu!
Klimat to temat! – nowy program edukacyjny dotyczący zmiany klimatu i wyzwań globalnych dla wszystkich szkół z całej Polski!
Program Klimat to temat! realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, to program podejmujący aktualne zagadnienia związane z bliskimi nam wszystkich zjawiskami i wydarzeniami. Ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. Projekt stanowi zaproszenie do rozmowy na temat zmiany klimatu z różnych perspektyw i dla różnych odbiorców: m.in. społeczności szkolnych i lokalnych.
Zagadnienie zmiany klimatu jest również ważne dla władz lokalnych i międzynarodowych. Władze wojewódzkie uwzględniają ten temat w Programach Ochrony Środowiska, ONZ organizuje Szczyt klimatyczny, który w tym roku odbędzie się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia. Z tej okazji zapraszamy szkoły do przeprowadzenia lekcji, debat oraz kampanii, które będą do niego nawiązywały. Kulminacja działań projektowych zbiega się corocznym wydarzeniem, jakim jest Tydzień Edukacji Globalnej, który wypada w dniach 19-25 listopada. Tegoroczne hasło brzmi: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”, więc tematyka klimatyczna może stanowić jeden z filarów tego wydarzenia. Dodatkowo udział w działaniach w czasie TEG-u pomoże szkołom, uczniom i nauczycielom kontaktować się i dzielić pomysłami na realizację oraz relacjami z działań. Wszyscy możemy działać rzecz pozytywnych zmian globalnych!
O co chodzi z tym klimatem?
Być może wydaje Ci się, że zmiana klimatu to temat odległy i Ciebie nie dotyczy? A jednak to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoi aktualnie ludzkość, a ludzkość to my!
Zmiana klimatu wpływa na funkcjonowanie społeczeństw i gospodarek na całym świecie, począwszy od wywoływania niebezpiecznych anomalii pogodowych poprzez spadek wysokości plonów aż do intensyfikowania konfliktów międzynarodowych. Czy zauważyliście jak zmieniła się pogoda w naszym kraju? W grudniu jest jeszcze dość ciepło, a w sierpniu na drzewach są już dojrzałe kasztany. Tego roczne upały mogą być przyjemne dla plażowiczów, ale konsekwencje zmiany klimatu stanowią też zagrożenie dla takich sektorów jak: energetyka (uszkodzenia linii przesyłowych w skutek huraganów i intensywnych burz, problemy z dostępnością wody niezbędnej do chłodzenia w systemach energetycznych), rolnictwo (spadek produkcji roślinnej poprzez zmienność opadów oraz częste susze) czy transport (niszczenie infrastruktury drogowej i pojazdów wskutek oddziaływania skrajnych temperatur, wzrost ryzyka wypadków z powodu szybko zmieniających się warunków pogodowych). Dlatego warto przedsięwziąć działania na rzecz organiczania tych konsekwencji, co możesz zrobić biorąc udział w programie Klimat to temat!. Podejmijmy razem wyzwanie, uczmy się, dzielmy wiedzą i doświadczeniem!
Dla kogo program?
Do programu zapraszamy nauczycieli/nauczycielki różnych przedmiotów, bibliotekarzy/bibliotekarki i pedagogów ze szkół podstawowych (klas IV-VIII) oraz gimnazjalnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o aktualne informacje na temat zmian klimatu na świecie, w Polsce i w swojej okolicy, oraz którzy chcą wspomóc swoich uczniów/uczennice w prowadzeniu ciekawych projektów młodzieżowych, dających im możliwość rozwijania wielu kompetencji, poszerzania wiedzy i budowania relacji na gruncie szkoły i poza nią. Niech cała Polska pokaże, że warto dbać o klimat!
Udział w programie jest bezpłatny. Zapraszamy do zgłaszania się przynajmniej dwóch nauczycieli/nauczycielek z jednej szkoły.
Działania:
Szkoły i grupy uczniowskie, które przystąpią do programu, otrzymają do przeprowadzenia scenariusz wprowadzający do tematu zmiany klimatu, a także przewodnik wraz ze scenariuszami pomocniczymi, dzięki czemu będą mogły wybrać jedną z trzech ścieżek dalszej pracy:
1) przeprowadzenie w szkole trzech scenariuszy zajęć przedmiotowych (m.in. z WOS-u, geografii, języka polskiego, biologii lub etyki/religii);
2) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej (której odbiorcami mogą być inni uczniowie szkoły, rodzice, sąsiedzi czy szerzej – mieszkańcy danej miejscowości);
3) przeprowadzenie debat dotyczących tematyki klimatycznej (na poziomie szkoły dla rówieśników lub dla szerszej publiczności np. w lokalnej bibliotece).
Istnieje też możliwość łączenie ścieżek lub zrealizowanie wszystkich. Wybrane ścieżki będą wymienione na dyplomach udziału w programie.
Uczestnicy programu otrzymują bezpłatnie:
Zestaw materiałów edukacyjnych:
Przewodnik po programie, wprowadzający w metodologię i tematykę projektu,
Scenariusze zajęć dla nauczycieli
Przewodnik dla młodzieży na temat prowadzenia debat i kampanii informacyjno-edukacyjnych
Przestrzeń na Facebooku programowym, dające możliwość dzielenia się swoimi działaniami i kontaktowania z innymi uczestnikami programu
Newsletter programowy (2 x w miesiącu) wysyłany na adresy mailowe wszystkich uczestników
Dyplomy uczestnictwa w projekcie (po przesłaniu sprawozdania z realizacji działań):
dla szkoły
dla uczniów/uczennic
dla nauczycieli/nauczycielek
Nieobowiązkowe szkolenie dla uczestników z województwa mazowieckiego. Oraz dla uczestników, którzy zdecydują się na realizację drugiej ścieżki programowej (przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej) możliwość zaproszenia do szkoły trenera CEO na warsztaty dla uczniów (oferta dla pięciu szkół).
Projekt Klimat to temat!:
Daje poczucie osobistego wpływu na możliwość pozytywnych zmian, przynoszących korzyść wszystkim mieszkańcom i mieszkankom świata.
Promuje zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności.
Pozwala na rozwijanie umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym życiu, takich jak umiejętność publicznego wystąpienia, planowania działań czy pracy w różnorodnej grupie.
Umożliwia włączenie się młodzieży do działań w ramach odbywającego się cyklicznie europejskiego przedsięwzięcia pn. Tydzień Edukacji Globalnej (TEG)
Wprowadza uczestników w kontekst działań ograniczających zmiany klimatu podejmowanych na poziomie globalnym poprzez wykorzystanie Szczytu Klimatycznego ONZ, COP24
Ile trwa program?
Projekt trwa od 15.09 do 30.11. 2018 roku
Jak można się zgłosić?
Aby wziąć udział w programie niezbędne jest utworzenie konta w społeczności CEO. Informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie projektu:
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/aktualnosci/rekrutacja-do-programu
Na wszelkie pytania chętnie odpowie koordynatorka programu Marta Jackowska-Uwadizu, klimattotemat@ceo.org.pl , tel. 22 825 05 50, wew. 202.
Program Klimat to temat! jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

źródło: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/o-programie