Światowy Dzień Mycia Rąk

W poniedziałek 15 października obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk. Tegorocznej akcji patronowało hasło “Moc jest w Twoich rękach”.

Podczas wspólnej zabawy wychowankowie uczył się piosenki o myciu rąk wraz z Domisiami, oglądali bajkę instruktażową “Jak dokładnie myć ręce”, przygotowały plakaty promujące higienę oraz spotkały się ze szkolną pielęgniarką. Podczas spotkania dzieci przyswoiły najważniejsze fakty dotyczące pielęgnacji rąk, a także zagrożeń wynikających z braku odpowiedniej higieny.

Cała akcja minęła w miłej atmosferze, a dzieci wzbogaciły swoją wiedzę i umiejętności oraz obiecały, że ich ręce będą zawsze czyste.