Doświadczenia 7c

Tym razem na zajęciach doświadczalnych prowadzonych przez p. J.Belewicz kl. 7c wykorzystywała wodę wapienną za której przygotowanie dziękujemy p. M.Banach. Woda wapienna to odczynnik pozwalający wykryć dwutlenek węgla. W trakcie zajęć wykonano kilka doświadczeń, m.in.: wykrywanie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, oraz przebieg procesu fermentacji przeprowadzanego przez drożdże. Celem jednego z doświadczeń było wykazanie, że drożdże są żywe. Dowód stanowi powstający w procesie oddychania beztlenowego drożdży gaz, który powoduje zmętnienie wody wapiennej. Ilość wyprodukowanego gazu zależy od pobranych przez drożdże składników pokarmowych. Wiemy już, że to tego procesu konieczny jest cukier, gdyż w próbie z solą nie wydzielił się żaden gaz, rozwój drożdży został zahamowany. Dobrze to wiedzieć, gdy chcemy sobie przygotować ciasto na pizzę😊

Joanna Belewicz