Wycieczka do sali edukacyjnej “Ognik”

We wtorek 23 października 2018r. uczniowie klasy II C pod opieką wychowawcy Małgorzaty Wiśniewskiej uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Elblągu przy ulicy Browarnej 33. Na początku strażak zapoznał dzieci z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego. Następnie zwiedziły pomieszczenie, w którym znajdowały się m.in. ciepłe drzwi, za którymi wybuchł pożar, widziały jak wygląda mieszkanie po pożarze. Zobaczyły jak prawidłowo wezwać służby ratunkowe i jak się zachować, gdy wybuchnie pożar w domu lub w szkole. Były też znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe. Dzieci dowiedziały się również co zrobić, gdy płonie ubranie lub jak gasić olej. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom.

Wiśniewska Małgorzata