Pasowanie na ucznia

👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓
„Ślubujemy..” takie przyrzeczenie złożyli pierwszoklasiści. 25 października w Szkole Podstawowej nr 21 odbyła się uroczystość – Pasowanie na ucznia. Ceremonia ta jest bardzo ważnym wydarzeniem i od wielu lat na stałe zapisała się w szkolnym kalendarzu imprez. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści zaprezentowali swoje zdolności i umiejętności. Zaproszeni goście: Pani dyrektor szkoły, Panie wicedyrektorki, przedstawiciel RR, najbliższa rodzina oraz rodzeństwo, wszyscy mogli przekonać się, że dzieci mogą zostać członkami braci uczniowskiej naszej szkoły🤗

Wychowawcy klas pierwszych