Światowy dzień mycia rąk

W konkursie zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk zostali wyróżnieni wszyscy uczestnicy. Każda praca konkursowa dotyczyła profilaktyki zdrowia w zakresie zapobiegania chorobom przenoszonym na brudnych rękach oraz instrukcji właściwego mycia rąk. Plakaty zostały zaprezentowana na szkonej gazetce przyrodniczej. Prosimy o zgłoszenie się autorów prac konkursowych do nauczycieli biologii.

A.Fafińska
J.Belewicz
A.Kuzko