Tydzień Patriotyczny

Kolejnym wydarzeniem w Tygodniu Patriotycznym było pisanie Wielkiego Testu o Niepodległej. We wtorek swoją wiedzą wykazywali się uczniowie klas VII i VIII. Czekamy na zwycięzcę.
Dzisiaj odbyła się przygotowana przez Dorotę Kujawę-Weinke debata oksfordzka dotycząca tezy: Patriotyzm jest potrzebny. Argumenty prezentowali uczniowie klasy VIc.

Organizatorzy