Tydzień Patriotyczny

W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, upamiętniliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Tygodniu Patriotycznym odbyły się: konkurs recytatorski, festiwal pieśni patriotycznych, Wielki Test o Niepodległej, debata oksfordzka dotycząca tezy: Patriotyzm jest potrzebny. Budynek szkoły został udekorowany przygotowanymi przez uczniów biało-czerwonymi chorągiewkami, a na zakończenie wspólnie z mieszkańcami Elbląga uczniowie i nauczyciele odśpiewali hymn Polski.
Wszystkie przedsięwzięcia zostały podsumowane na apelu, na którym wręczono nagrody najlepszym recytatorom( 1. miejsce zajęła Marta Laskowska, a 2. Piotr Pękala i Natalia Michałowska) oraz zwycięzcy Wielkiego Testu o Niepodległej czyli Mikołajowi Miernikowi. Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w uroczystościach.

Organizatorzy