7c na zajęciach warsztatowych w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w EPT ☺

7c na zajęciach warsztatowych w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w EPT ☺
W piątek 5 kwietnia 7c wraz z opiekunami panią J.Belewicz i panią A.Kowalczyk udała się do Elbląskiego Parku Technologicznego na Modrzewinie. Cele tego wyjścia były dwa: zapoznanie ze specyfiką pracy w laboratorium oraz zajęcia doświadczalne na temat właściwościami dwutlenku węgla w ramach zajęć Akademii Młodego Chemika. Uczniowie zamienili się w prawdziwych chemików, ubrali białe fartuchy a następnie pokazano nam nowoczesne laboratorium i jego pracownie oraz udzielono informacji na temat charakteru pracy w laboratorium. W swojej pracy pracownicy laboratorium stawiają na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii, ich praca jest niezwykle precyzyjna i dokładna. Uzyskaliśmy informacje o rodzajach, sposobie przeprowadzania badań, interpretacji uzyskanych wyników przy użyciu wysokiej jakości aparatury. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w specjalnie przygotowanej sali laboratoryjnej. Uczniowie mieli możliwość wykonywania doświadczeń w sposób samodzielny i bezpieczny, pracownicy laboratorium nadzorowali ich pracę i udzielali wskazówek. Nauka w takim miejscu i pod okiem takich fachowców to niezwykła przyjemność. Serdecznie dziękujmy pracownikom EPT za przekazaną wiedzę, poświęcony czas i dobrą zabawę 🙂

Joanna Belewicz
Alicja Kowalczyk