POMAGAMY

Zbiórka artykułów papierniczych i higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej NIEZAPOMINAJKA dobiegła końca. Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom naszej szkoły za ofiarność. Pod koniec kwietnia, dzieci z klasy VIc, zaniosły upominki seniorom. W podziękowaniu otrzymaliśmy kwiaty wykonane przez pensjonariuszy na warsztatach terapii zajęciowej. Uśmiechy na twarzach seniorów i okazana wdzięczność są dowodem na to, że warto pomagać.

Wychowawca klasy VIc: Edyta Firlej