PASOWANIE NA UCZNIA

To był wyjątkowy dzień. Nasi Pierwszoklasiści podczas poniedziałkowej uroczystej akademii, oficjalnie zostali pełnoprawnymi uczniami SP 21.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania oraz pasowanie, którego dokonała p. dyrektor Katarzyna Rachfał. Wydarzeniu, na którym obecni byli najbliżsi z rodzin dzieci, towarzyszyły wierszyki i piosenki przygotowane pod opieką wychowawców. Pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne a także bezbłędnie wykonali przygotowane zadania. Ten egzamin zdali na szóstkę. W nagrodę każda klasa z rąk p. Grzegorza Guzowskiego, przewodniczącego szkolnej Rady Rodziców otrzymała czek. Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.