Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

             6.10.2021r. uczniowie klasy 8d pod opieką p. Moniki Milan i wych. Barbary Warmińskiej odwiedzili to wyjątkowe miejsce i obejrzeli wystawę główną muzeum, którą tworzą trzy bloki tematyczne. Pierwsza część „Droga do wojny” poświęcona jest genezie konfliktu. Druga część „Groza wojny” ukazuje wojenne losy ludzi: żołnierzy, jeńców , więźniów obozów, przymusowych robotników, a także kobiet, dzieci i mężczyzn cywilów. „Długi cień wojny”- ostatnia część łączy opowieść o zakończeniu wojny z narracją o konsekwencjach wojny.

          Ósmoklasiści poznali historię ludności cywilnej żyjącej w trakcie II wojny światowej za pomocą nie tylko artefaktów, ale również nowoczesnych technologii, a także mieli okazję dostrzec wyjątkowość polskiego doświadczenia wojny na tle innych narodów.

             Po obejrzeniu wystawy uczniowie zgodnie przyznali, że taki sposób prezentowania ekspozycji na jednej z największych powierzchni wystawienniczych w Europie stanowi najbardziej uniwersalny i zrozumiały dla zwiedzających przekaz.