“Każdy z nas jest inny”

Udział uczniów w projekcie „Uniwersytet dzieci“. Realizowanie jednego z tematu: Dlaczego każdy z nas jest inny? Praca z kartami pracy, luźne rozmowy, analiza wiersza: Dlaczego ważne jest, by ludzie różnili się między sobą?, a na koniec tworzenie z uczniami własnych kolaży przedstawiających ich zainteresowania,pasje.

Zajęcia miały na celu:
• podwyższanie poczucia własnej wartości; usmysłowienie uczniom wartości różnych zawodów
• trening pozytywnego myślenia i mówienia o sobie;
• ćwiczenie udzielania i przyjmowania pozytywnych informacji zwrotnych oraz pracy w grupie.

Oto krótka relacja z pracy uczniów.

wych. B.Foreńska