“W poszukiwaniu liczb parzystych i nieparzystych”

W dniu dzisiejszym na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Elblągu odbyły się zajęcia (obserwacja uczestnicząca) w ramach projektu „Matematyka – indywidualizacja
 i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Koordynator merytoryczny projektu oraz opiekun Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania przeprowadzili obserwację uczestniczącą, wśród wylosowanych grup byli również uczniowie z naszej szkoły. Temat zajęć: „W poszukiwaniu liczb parzystych i nieparzystych”.