Gościliśmy uczennice z II LO

W ramach olimpiady “Zwolnieni z Teorii” licealistki prowadzące projekt społeczny “Earth Day Everyday” przeprowadziły prelekcje dla uczniów  pięciu klas naszej szkoły.

Zajęcia zawierały część teoretyczną, obejmującą tematy takie jak: marnotrawstwo żywności na świecie i w Polsce, zanieczyszczenie oceanów oraz konsumpcja jednorazowego plastiku. Podczas prezentacji dziewczęta prowadziły konkursy skierowane do całej klasy, w których, w ramach nagrody za poprawne odpowiedzi, uczniowie mieli szansę wygrać cukierki oraz upominki. Na koniec uczniowie  brali udział w quizie podsumowującym  nabytą podczas zajęć wiedzę, a na osobę z najlepszym wynikiem  czekała butelka z filtrem Dafi. 

Celem prelekcji było ukazanie młodym osobom, że ich codzienne decyzje mają wpływ na stan środowiska, a małe zmiany wpływają na lepszą przyszłość planety.

Justyna Polakowska Zoła