Uczniowie SP 21 na gościnnej lekcji historii w SP nr 1

24 marca 2022 r. uczniowie naszej szkoły Igor Cylkowski, Daniel Stelmach, Bronisz Bronowski i Kaj Jatczyński udali się z gościnną wizytą do zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu.
W trakcie wizyty chłopcy zaprezentowali uczniom klasy ósmej sylwetki dwójki bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego: generała Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego, utytułowanego bohatera walk września 1939 i dowódcy wielkich jednostek AK oraz Haliny Rajewskiej –Wittg, działaczki AK, która została aresztowana przez gestapo na własnym weselu. Pan Wojciech Paczkowski  nauczyciel historii w SP nr 1 przygotował wystawę poświęconą panu generałowi, prezentującą plansze informacyjne i zdjęcia.  Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie. Do następnego spotkania!