Książki w języku ukraińskim w bibliotece szkolnej

Biblioteka w naszej szkole wzbogaciła swoje zbiory o książki dla dzieci i młodzieży w języku ukraińskim. Książki zostały przekazane przez urzędników z Łucka podczas przekazywania darów z konwoju humanitarnego zorganizowanego przez International Police Association Region Olsztyn, czyli stowarzyszenie skupiające policjantów i strażników granicznych. Zachęcamy do wypożyczania książek dla sąsiadów lub rodzin goszczących w Państwa domach.