Święto Polskiej Niezapominajki w SP 21

Dzień Niezapominajki obchodzimy w Polsce od kilkunastu lat 15 maja. W tym dniu promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony. Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, dostrzeżenia go na własnym osiedlu, dzielnicy czy mieście, przypomina o istocie dbania o nasze otoczenie.

Już kolejny raz w naszej szkole podkreślaliśmy wagę tego ekologicznego święta : )

 Z tej okazji  13 maja odbył się konkurs dla klas 1-3. Uczestnicy konkursu wykonywali rysunki niezapominajek kredą przed szkołą, ozdabiali drzwi gabinetów oraz ubrali się tego dnia na niebiesko. Najbardziej aktywne klasy w konkursie zostały wyróżnione. Zwycięzcami zostali uczniowie z klas: 2a,2c,2d oraz 3b. Gratulujemy!!!

 Natomiast 11 klas 4 – 8 wzięło czynny udział w konkursie na “NIEZAPOMINAJKOWE WROTA”. W konsekwencji na drzwiach gabinetów  16 maja “zakwitły ” cudne niezapominajki : ) Uczniowie bardzo się postarali, w konsekwencji jurry miało niełatwe zadanie i przyznało aż 6 równorzędnych tytułów laureata. Wyróżnione klasy to: 4a, 4b, 5a,5b,7b i 7f. Gratulujemy inwencji twórczej!

Wszystkie klasy uczestniczące w tym przedsięwzięciu otrzymają słodkie nagrody.

                                                                                                                                                    Organizatorzy