Klasa 6 w Galerii El

Dlaczego warto zabierać dzieci do galerii (sztuki!) ?

W ostatnich dniach uczniowie klasy 6a i 6b wraz z nauczycielami odwiedzili  elbląską  Galerię El. Dzieci obejrzały dwie wystawy prac współczesnych polskich artystów: „Made [in] ready – rzeczy, działania, symbole” oraz „Jestem, czuję, widzę”. Z zaciekawieniem oglądały prace, których cechą wspólną jest inne podejście do prostych przedmiotów  codziennego użytku i ich znaczenia. Nie wszystkie prace „przemówiły” do młodych ludzi. Niektóre jednak wzbudzały żywe zainteresowanie np. symulacja trzęsienia ziemi.

Dzieci jako istoty obdarzone bogatą wyobraźnią są wyjątkowo chłonnymi odbiorcami sztuki. Kontakt z nią pobudza ich intelekt, wyzwala emocje, skłania do zadawania pytań. Ponadto poznają twórczość np. rodzimych artystów.  Budują swoją świadomość  i tożsamość kulturową.

Warto zatem znaleźć czas na wypad do galerii sztuki. 🙂

Im wcześniej dzieci poznają inspirującą moc sztuki, im częściej będą odwiedzać muzea i galerie, tym większa szansa, że wyrosną na wrażliwych i świadomych odbiorców kultury.