Jak kształtowały się religie w naszym regionie

Na lekcji religii uczniowie z  kl 7 f i 7 d zapoznali się  z religiami występującymi  w regionie warmińsko- mazurskim. Zajęcia miały na celu również przypomnienie wiadomości na temat znaczenia chrztu Polski dla rozwoju państwa oraz religii w Polsce. Młodzież wysłuchała mini wykładu o początkach chrześcijaństwa w Polsce, zapoznała się z życiorysem św. Wojciecha, który ewangelizował pogan zamieszkujących tereny Pomorza i  Żuław. Uczniowie sami wyszukiwali wiadomości na temat religii występujących dzisiaj na terenach naszego regionu i poznali odpowiedź na pytanie, dlaczego się pojawiły.  Młodzież zrozumiała, że jednym z przejawów wolności odzyskanej przez Polskę po 1989 roku stała się swoboda stowarzyszeń oraz poszanowanie tożsamości wyznaniowej i narodowościowej lub etnicznej. Uczniowie dowiedzieli się, jak być dobrym chrześcijaninem, obywatelem i patriotą.
Przygotowała Ewa Nitkiewicz