8c w miejscu pamięci o wydarzeniach II wojny św.

Klasa 8c odwiedziła jedno z miejsc pamięci o wydarzeniach II wojny św. w naszym regionie regionie, czyli Muzeum Stutthof w Sztutowie. To pierwszy i najdłużej istniejący obóz koncentracyjny na terenach naszego kraju. Celem wycieczki było budowanie świadomości patriotycznej i narodowej uczniów, wskazanie niszczącej siły totalitaryzmu; martyrologii narodu polskiego, a także budowania w młodych ludziach sprzeciwu wobec wszelkich przejawów nienawiści i umocnienia poczucia humanistycznych więzi.