Msza Święta

25 października, dzień przed obchodami 60-lecia naszej szkoły w Teatrze A. Sewruka,  w katedrze św. Mikołaja odbyła się uroczysta Msza Święta. Wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele, niepedagogiczni pracownicy naszej szkoły, a także absolwenci, sympatycy i emerytowani nauczyciele. Nasi uczniowie służyli przy ołtarzu jako lektorzy i ministranci, a oprawę muzyczną tworzył chór złożony z uczniów i nauczycieli. 
Mszy Świętej przewodniczył duszpasterz dzieci z parafii św. Mikołaja, ks. Łukasz Sołtysiak. W kazaniu, które wygłosił do uczniów ukazał, że szkoła to nie jest tylko budynek. Przede wszystkim ważni są ludzie, którzy ją tworzą. To w szkole zawierane są przyjaźnie, które często trwają długie lata. Ksiądz Sołtysiak zwrócił też uwagę na prawdę i dobro, których człowiek poszukuje w swoim życiu. Mikołaj Kopernik, patron naszej szkoły, którego wizerunek znajduje się również na jednej ze ścian katedry, okazał się być tego dobrym przykładem.
Ze względu na długoletnią współpracę z misjonarzami, na naszą uroczystość do katedry przybył o. Wiesław Dudar, dyrektor Referatu Misyjnego w Pieniężnie. Wyraził on swoją wdzięczność  za wszelką pomoc, którą jako szkoła niesiemy potrzebującym z odległych krajów. 
Uroczystość w kościele podsumował proboszcz katedry ks. Stanisław Błaszkowski życząc nam kolejnych pięknych 60-ciu lat, w których będziemy się rozwijać.