Z wizytą w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Uczniowie naszej szkoły złożyli serdeczne życzenia seniorom- ludziom młodym duchem, umiejącym cieszyć się życiem i korzystać z obecnej chwili. Życzymy samych radosnych chwil, spokoju, przyjaciół, na których można liczyć, a przede wszystkim zdrowia, aby móc odkrywać jeszcze nieprzetarte szlaki. Dziękujemy za mądrość życiową-  niewyczerpane źródło wiedzy dla ludzi młodych.

Sekcja Charytatywna i Wolontariatu