Sukces uczniów naszej szkoły w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej Juniorów.

W dniach 11 – 12 marca 2023 r. na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się eliminacje centralne Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Juniorów. Wydarzenie to poprzedziły eliminacje szkolne, a następnie okręgowe, które dla uczniów naszego województwa odbyły się w Instytucie Historii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Przez wszystkie te etapy z sukcesem przeszli uczniowie naszej szkoły Michał i Aleks Górniakowie, którzy uzyskali kolejno tytuł laureata i finalisty olimpiady .Organizatorem Olimpiady Historycznej Juniorów jest Polskie Towarzystwo Historyczne, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W finale olimpiady uczestniczyło 76 uczniów z całej Polski, zakwalifikowanych do etapu centralnego. Opiekunem chłopców była Pani Marta Lewandowska.