“Dobrem pokonajmy zło”

DOBRO jest silniejsze niż ZŁO. MIŁOŚĆ jest silniejsza niż NIENAWIŚĆ. PRAWDA jest silniejsza od FAŁSZU. ŚWIATŁO jest silniejsze od MROKU.A KOLOR wygrywa z CZERNIĄ…Tymi przejmującymi słowami rozpoczął się wzruszający, ale również niezwykle ważny spektakl w CSE „Światowid” w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły.Starając się o uzyskanie certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, podjęliśmy się tego jakże potrzebnego wyzwania- przeciwdziałania agresji i przemocy, doskonale rozumiejąc przy tym, że w edukacji bardzo ważne są sukcesy na polu edukacyjnym, ale równie istotna staje się budowa relacji uczniów z innymi, ich poczucie akceptacji, wzajemnej troski i okazywaniu sobie serdeczności. W drugiej części uroczystej gali wręczono nagrody zwycięzcom zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 międzyszkolnego konkursu recytatorsko-oratorskiego pod tytułem „Dobrem pokonajmy zło”, w którym wzięło udział 5 elbląskich szkół podstawowych. Wzruszające, wymowne recytacje wierszy przeciwko przemocy, a także zaprezentowane przejmujące apele o pokój, szacunek, tolerancję tylko utwierdziły w przekonaniu, że człowiek i jego dobro muszą być dla nas wszystkich priorytetem.