Nagrody prezydenta Elbląga w dziedzinie ekologii

W bieżącym roku  szkolnym nagrody prezydenta Elbląga w dziedzinie ekologii wręczone zostały podczas miejskich obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 4.

Naszą szkołę reprezentowali Aleksander i Maksymilian Sieńscy z klasy 5a, którzy odebrali wspólną nagrodę za swoje działania. Chłopcy bardzo angażują się we wszelkie szkolne działania i imprezy związane z ekologią i  ochroną środowiska, biorą czynny udział w zbiórce selektywnej odpadów; w szkolnych konkursach zajmują czołowe miejsca.