55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Rekrutacja do klas  I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

WAŻNE INFORMACJE

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

KRYTERIA NABORU

REKRUTACJA ODBĘDZIE SIĘ ELEKTRONICZNIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO EPED.PL