Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców SP 21:
Przewodniczący – Grzegorz Guzowski
V-ce Przewodniczący – Magdalena Styczeń
Skarbnik – Barbara Lewandowska
Komisja Rewizyjna:
Sylwia Karaszewska,
Agnieszka Klach.
Protokolant:
Milena Raba