55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców SP 21:
Przewodniczący – Grzegorz Guzowski
V-ce Przewodniczący – Magdalena Styczeń
Skarbnik – Małgorzata Kozak
Komisja Rewizyjna:
Sylwia Karaszewska,
Agnieszka Klach.
Protokolant:
Milena Raba