55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest od 6.00 do 17.00.

Zapewnia opiekę dzieciom z klas I – IV. Kierownikiem świetlicy jest pani Anna Najmeg-Sokołowska.
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone są przez wychowawczynie w ustalonych na dany rok szkolny grupach.

Zajęcia świetlicowe odbywają się według planu pracy ustalonego na początku każdego roku szkolnego.
Opracowując plan pracy uwzględniamy potrzeby, możliwości rozwojowe, zainteresowania wychowanków oraz warunki pracy.
W świetlicy proponujemy dzieciom takie formy zajęć jak:

 1. Zajęcia żywego słowa i teatralne formy ruchu:
  • czytanie i opowiadanie baśni,
  • inscenizacje,
  • krzyżówki,
  • konkursy,
  • nauka wierszy,
  • pogadanki
 2. Gry i zabawy:
  • dydaktyczne,
  • ruchowo – zręcznościowe,
  • towarzyskie
 3. Zajęcia plastyczne, praktyczno – techniczne:
  • rysowanie,
  • lepienie,
  • malowanie,
  • kolorowanie,
  • grafika,
  • szycie,
  • dekoracje okolicznościowe,
  • zajęcia z gospodarstwa domowego
 4. Zajęcia umuzykalniające:
  • zabawy ze śpiewem,
  • nauka piosenek,
  • słuchanie muzyki,
  • taniec,
  • nauka pląsów
 5. Zajęcia organizacyjno – porządkowe, wycieczki, spacery.

Taka różnorodność form zajęć pozwala każdemu wychowankowi znaleźć miejsce dla siebie na rozwijanie swoich zainteresowań.
W czasie przeznaczonym na naukę własną dzieci mogą odrabiać pisemne prace domowe, doskonalić technikę pisania i czytania. Wychowawczynie służą pomocą przy napotkanych trudnościach.
Organizacja imprez i uroczystości w świetlicy stanowi dla nas ważny dział pracy opiekuńczo – wychowawczej, dlatego też staramy się aby ich nie brakowało.

Staramy się, aby świetlica była miejscem, w którym dzieci dobrze się czują i chętnie spędzają wolny czas.