Dokumenty do pobrania

Karta zgłoszenia na obiady

Karta zgłoszenia na świetlicę

Zgoda na powrót pod opieką nieletniego

Zgoda na samodzielny powrót do domu ze świetlicy szkolnej