Dokumenty do pobrania

karta zgłoszenia na obiady

karta zgłoszenia na świetlicę

Zgoda na powrót pod opieką nieletniego

Zgoda na samodzielny powrót do domu ze świetlicy szkolnej