55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Nauczyciele

KIEROWNIK ŚWIETLICY
mgr Hanna Blendowska
 

 NAUCZYCIELE ŚWIETLICY:

mgr Magdalena Bonk

mgr Małgorzata Dombrowskamgr Anna Najmeg- Sokołowska

mgr Agnieszka Turulska

mgr Izabela Stryjniak

mgr Beata Wiklińska