Nauczyciele

KIEROWNIK ŚWIETLICY
mgr Hanna Blendowska
 

 NAUCZYCIELE ŚWIETLICY w roku szkolnym 2017/2018:

mgr Magdalena Bonk

mgr Małgorzata Dombrowska

mgr Anna Kantowska

mgr Ewa Ostrowska  

mgr Agnieszka Turulska

mgr Mirosława Stępkowska

mgr Izabela Stryjniak

mgr Katarzyna Urbaniak