Nauczyciele

KIEROWNIK ŚWIETLICY
mgr Hanna Blendowska
 

 NAUCZYCIELE ŚWIETLICY:

mgr Magdalena Bonk

mgr Małgorzata Dombrowska

mgr Anna Najmeg- Sokołowska

mgr Ewa Ostrowska  

mgr Agnieszka Turulska

mgr Mirosława Stępkowska

mgr Izabela Stryjniak

mgr Grażyna Kopańska