55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Nauczyciele

KIEROWNIK ŚWIETLICY
mgr Anna Najmeg- Sokołowska

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY:

mgr Magdalena Bonk

mgr Hanna Blendowska

mgr Agnieszka Turulska

mgr Izabela Stryjniak

mgr Beata Wiklińska