55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Świetlica popołudniowa

Świetlica popołudniowa działa już od kilku lat przy naszej szkole. Ma głównie za zadanie zapewnić dzieciom opiekę wychowawczą, stworzyć warunki do nauki własnej i pomocy w nauce, a także rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 17.30. Do świetlicy mogą być przyjęte dzieci na wniosek MOPS-u i na wniosek szkoły. Wychowawcy świetlicy na bieżąco zajmują się problemami wychowanków, a jeżeli pojawią się problemy to w celu ich rozwiązania kontaktują się z pedagogiem i korzystają z pomocy psychologa. Nasi wychowankowie otrzymują codziennie ciepły posiłek w formie kolacji.

 

FORMY ORGANIZACJI OPIEKI I WYCHOWANIA

POMOC W NAUCE – zajęcia prowadzone są codziennie. Jest to forma pomocy, dzięki której wychowankowie otrzymują pomoc przy odrabianiu prac domowych z różnych przedmiotów, wyrównują swoje braki, powtarzają i utrwalają części programowe sprawiające im szczególne trudności.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE I TECHNICZNE – jedno z ulubionych zajęć dzieci. Rozwijają umiejętności manualne, konstrukcyjne, relaksują, pobudzają wyobraźnię.

MY JAKO GRUPA – zajęcia prowadzone raz w tygodniu. Podczas zajęć realizuje się szeroko rozumianą profilaktykę oraz na bieżąco omawia się i wyjaśnia pojawiające się problemy wychowawcze występujące zarówno w środowisku szkolnym jak i rodzinnym. Działania  mają również na celu nabycie przez dziecko umiejętności wyrażania siebie, nazywania swoich emocji i uczuć.

ZABAWY SPORTOWO-RUCHOWE – zaspokajają potrzebę ruchu, odprężają, relaksują, wprowadzają w dobry nastrój, tworząc życzliwą atmosferę oraz integrują grupę.

ZABAWY SŁOWEM, GRY – nauka piosenek, pląsów, różnych gier, wierszy, przedstawienia teatralne.