55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Szkolne Koło TPD

Szkolne Koło TPD przy SP nr 21 działa w ramach Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu. 

Głównym celem Szkolnego  Koła  TPD jest pomoc uczniom najbardziej potrzebującym.

Do najważniejszych zadań  Koła należy:

 • ochrona i promowanie praw dziecka,
 • prowadzenie działalności charytatywnej,
 • pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji  materialnej, udzielanie pomocy w przypadkach losowych,
 • promowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych i profilaktycznych,
 • pomoc w organizowaniu wolnego czasu dzieciom, organizowanie zajęć tematycznych,
 • integracja z dziećmi z innych placówek.

Fundusze szkolnego koła TPD gromadzone są z:

 • dobrowolnych składek społeczności szkolnej
 • wpłat sponsorów
 • zbiórek i akcji charytatywnych
 • loterii i kiermaszy 
 • cegiełek wartościowych

Szkolne koło TPD pozyskane fundusze przeznacza na:

 • dofinansowania do: wyjazdów na wycieczki szkolne; wyjść do kina i teatru; wyjazdów na zieloną szkołę;
 • dofinansowania obiadów lub innych posiłków wydawanych w szkole
 • pomocy rzeczowej: zakup paczek z okazji świąt, podręczników, przyborów i pomocy szkolnych, odzieży, przekazywanie darów od sponsorów i z organizowanych przez Koło zbiórek (odzież, środki czystości i inne)

Opiekunem koła jest pani Izabela Stryjniak.