55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Wolontariat

Cele i założenia Wolontariatu:

 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy w wolontariacie,
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
 • promowanie życia bez uzależnień.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.
 3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
 5. Wolontariusz  kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.
 10. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą  w Kole Wolontariatu lub tez nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez konsekwencji  ale też nie otrzyma zaświadczenia potwierdzającego jego pracę w Kole.

Cechy Wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęci do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność gospodarowania czasu,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, empatia,
 • kultura osobista.

 Działania  Wolontariatu Szkolnego Koła TPD

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

Działania na terenie szkoły i na rzecz szkoły:

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym
 • współpraca ze Świetlicą Szkolną polegająca na pomocy w nauce dzieciom, organizowaniu dla nich zabaw i imprez okolicznościowych,
 • współpraca  z Samorządem Szkolnym, włączanie się w pomoc przy organizowaniu  imprez.

Działania poza terenem szkoły:

 • akcje pomocowe TPD na rzecz potrzebujących  (ubogich, chorych itp.) szczególnie dzieci,
 • pomoc w akcjach organizowanych przez instytucje i różne organizacje pożytku społecznego, np. schronisko dla zwierząt, PCK, Lazarus….