55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Kontakt

Szkola Podstawowa nr 21
im. Mikolaja Kopernika

82-300 Elblag
ul. Zbyszka Godlewskiego 1

sekretariat: 625-86-81

księgowość: 625-86-82

intendent: 625-86-85

p.nauczycielski: 625-86-84

świetlica: 625-86-89

pedagog i psycholog: 625-86-87

sp21@elblag.eu