Jadłospis

 
Należność za obiady za miesiąc CZERWIEC 2019 wynosi 36zł. PRZED DOKONANIEM WPŁAT NA KONTO NALEŻY SPRAWDZIĆ U INTENDENTA (NAJLEPIEJ PRZEZ LIBRUS)DOKŁADNĄ KWOTĘ DO ZAPŁATY(NALEŻY ZGŁOSIĆ WSZYSTKIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA W CZERWCU). Płatność w dniach 6,7.10.06.2019 u intendenta (tylko w wyznaczone dni). Wpłaty można dokonać również przelewem na konto, zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej ( Płatność musi być dokonana przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej).