Jadłospis

 
Należność za obiady za miesiąc LUTY 2019 wynosi 57zł. Płatność w dniach 05, 06, 07. 02. 2019 u intendenta (tylko w wyznaczone dni). Wpłaty można dokonać również przelewem na konto, zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej ( Płatność musi być dokonana przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej).