Jadłospis

 
Należność za obiady za miesiąc KWIECIEŃ 2019 wynosi 45zł. Płatność w dniach 3-5.04.2019 u intendenta (tylko w wyznaczone dni). Wpłaty można dokonać również przelewem na konto, zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej ( Płatność musi być dokonana przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej).