Jadłospis

 
Należność za obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK 2018 wynosi 66zł. Płatność w dniach 26, 27, 28. 09. 2018 u intendenta (tylko w wyznaczone dni). Wpłaty można dokonać również przelewem na konto, zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej ( Płatność musi być dokonana przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej).