Jadłospis

 
Należność za obiady za miesiąc GRUDZIEŃ 2018 wynosi 39zł. Płatność w dniach 03, 04, 05. 12. 2018 u intendenta (tylko w wyznaczone dni). Wpłaty można dokonać również przelewem na konto, zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej ( Płatność musi być dokonana przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej).