55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Zasady i terminy rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

 

OŚWIADCZENIE NR 1 -O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE NR 2- KANDYDAT JEST MIESZKAŃCEM MIEJSCOWOŚCI SPOZA MIASTA ELBLĄG

OŚWIADCZENIE NR 3 -RODZEŃSTWO KANDYDATA, W ROKU SZKOLNYM NA KTÓRY PROWADZONA JEST REKRUTACJA, UCZĘSZCZA LUB BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DO SZKOŁY

OŚWIADCZENIE NR 4 – WIELODZIETNOŚĆ RODZINY KANDYDATA

OŚWIADCZENIE NR 5 – MIEJSCE PRACY JEDNEGO Z RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATAZNAJDUJE SIĘ W OBWODZIE SZKOŁY

OŚWIADCZENIE NR 6 – KANDYDAT, KTÓREGO KREWNI LUB OSOBY POMAGAJĄCE W SPRAWOWANIU OPIEKI MIESZKAJĄ W OBWODZIE SZKOŁY

PODANIE- REKRUTACJA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2021/2022

ZGŁOSZENIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2021/2022