Pokoleniowy zachwyt nad Polską

W majowe popołudnie uczniowie klasy 5c, przygotowani przez Dorotę Kujawę- Weinke, dali lekcję patriotyzmu swoim bliskim: rodzicom, rodzeństwu oraz dziadkom. Podczas spotkania wygłosili wiersze i czytali swoje listy do Polski. Cieszy to, że wbrew słowom Juliana Tuwima „ A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę,” przyszło tak wiele osób. „Droga ojczyzno! Jesteś bardzo ważna, ponieważ tu się urodziłam, poznałam swoich przyjaciół i to właśnie tu przeżywałam najradośniejsze jaki i bardzo smutne chwile. Dzięki Tobie mogłam doświadczyć radości, bólu, gniewu, żalu i rozczarowania, ale przecież bez tego nie moglibyśmy żyć” napisała Tosia Witkowska. Dzisiejsze spotkanie różnych pokoleń podkreśla tę ważność.