Walory kulturowe i przyrodnicze naszego regionu

Zapraszam na hol II piętra do obejrzenia prac uczniów poświęconych walorom kulturowym i przyrodniczym naszego regionu zamieszkania.
Dodam, że Elbląg ma dość ciekawe położenie geograficzne. Leży bowiem na granicy dwóch mezoregionów: Żuław Wiślanych i Wysoczyzny Elbląskiej. Dlatego nasi uczniowie zebrali informacje na temat walorów turystycznych zarówno Żuław, jak i Warmii i Mazur.
Zachęcam przy okazji do poczytania na temat polskich obiektów wpisanych na listę Światowego dziedzictwa UNESCO.

Izabela Romanowska