Lekcje w terenie

Ostatni tydzień w szkole to czas na lekcje w terenie, czas na przyjrzenie się zagospodarowaniu naszej najbliższej okolicy. Podczas zajęć geografii uczniowie klas siódmych badali sieć usług i sprawdzali rozmieszczenie różnych obiektów infrastruktury miejskiej w centrum. Nasi siódmoklasiści – poza planem miasta – musieli opanować umiejętność posługiwania się ortofotomapą. Mieli również okazję przypomnieć sobie, w jaki sposób orientujemy mapę. Zajęcia miały charakter warsztatowy.

Izabela Romanowska