Edukacja na słonecznej plaży

7 września najlepsi znawcy problemu ochrony wód Bałtyku z klas siódmych i ósmych wzięli udział w warsztatach w Mikoszewie. Wzdłuż odcinka ujściowego Wisły dotarliśmy do rezerwatu Mewia Łacha, gdzie mogliśmy obserwować ptactwo wodne. Wąski, dobrze oświetlony odcinek plaży w tym miejscu posłużył nam jako teren do przeprowadzenia badań z dziedziny geografii i fizyki. W czasie trzech godzin pobytu zajmowaliśmy się pomiarami zmian wysokości Słońca i długości cienia, jak również zmian temperatury. Poznaliśmy metody pomiaru wysokości Słońca. Tworząc przybrzeżne jezioro, sprawdziliśmy, jaki jest związek między poziomem morza i poziomem wód gruntowych. Podczas warsztatów zwróciliśmy uwagę na zależności fizyczne zachodzące w przestrzeni geograficznej. Dowiedzieliśmy się o genezie Jeziora Łebsko i Żuław Wiślanych. Wracając, zauważyliśmy, że niektóre drzewa mają zniszczoną dolną część pnia. Prawdopodobnie to zasługa bobrów…

Izabela Romanowska