Uczniowie SP 21 wyróżnieni przez Wojewodę

19 października na uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uczniowie klasy 8c Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu odebrali nagrody za udział w konkursie „Śladami polskości – Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce”. Konkurs był skierowany do młodzieży wszystkich typów szkół z całego województwa Warmińskiego – Mazurskiego i podejmował temat dziejów polskości na Warmii, Mazurach
i Powiślu w czasie, gdy tereny te znajdowały się poza granicami odrodzonej Rzeczypospolitej. Zespół SP 21 w składzie Kacper Frąszczak, Tomasz Święcki i Katarzyna Bujalska pod kierunkiem nauczycielki historii Marty Marchlewskiej przygotowali film, w którym w ciekawy sposób przybliżyli dzieje rodu Donimirskich – rodziny walczącej
o polskość ziem Powiśla. Konkurs został zorganizowany przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego we współpracy
z Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olszynie oraz Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021.

Marta Marchlewska